Najbliższy kurs rozpoczynamy 06.08.2020 (jeśli wybraną formą teorii są wykłady) lub w każdej chwili (w przypadku gdy chcesz zrobić teorię zdalnie).

Jeśli chcesz zapisać się na kurs, przyjdź do naszego biura. Jeśli nie ma takiej możliwości wyślij do nas wiadomość na: biuro@fast-car.com.pl lub przyjdź do nas na zajęcia organizacyjne – koniecznie z Profilem Kandydata na Kierowcę (06.08.2020 godz 17:00)

W wiadomości wpisz:

*imię i nazwisko

*nr PESEL

* datę urodzenia

*telefon kontaktowy

*nr PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) – jeśli posiadasz.

Poniżej wszystko na temat PKK 😉

Każdy kursant, który rozpoczyna kurs prawa jazdy powinien posiadać PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę.

Numer PKK to elektroniczny dokument zawierający informacje związane z Twoim prawem jazdy. Posiadając numer PKK rozpoczniesz kurs na prawo jazdy i zapiszesz się na egzamin.

Profil wyrabiany jest bezpłatnie na podstawie:

  • orzeczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
  • zdjęcia do prawa jazdy (o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm)
  • dowodu osobistego (lub paszportu).

Z tymi dokumentami należy udać się do wydziału komunikacji:

  • osoby zameldowane w Białymstoku – Urząd Miasta, ul.Branickiego 3/5
  • osoby spoza Białegostoku – właściwe dla swojego miejsca zamieszkania Starostwo Powiatowe