Każdy kursant, który rozpoczyna kurs prawa jazdy powinien posiadać PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę.

Numer PKK to elektroniczny dokument zawierający informacje związane z Twoim prawem jazdy. Posiadając numer PKK rozpoczniesz kurs na prawo jazdy i zapiszesz się na egzamin.

Profil wyrabiany jest bezpłatnie na podstawie:

  • orzeczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
  • zdjęcia do prawa jazdy (o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm)
  • dowodu osobistego (lub paszportu).

Z tymi dokumentami należy udać się do wydziału komunikacji:

  • osoby zameldowane w Białymstoku – Urząd Miasta, ul.Branickiego 3/5
  • osoby spoza Białegostoku – właściwe dla swojego miejsca zamieszkania Starostwo Powiatowe