Przedstawiamy porady, który zaprezentują, jakie zachowania w czasie egzaminu praktycznego na prawo jazdy zwiększą prawdopodobieństwo jego zdania.