Nasza szkoła jazdy już od wielu lat specjalizuje się w organizowaniu kursów prawa jazdy w Białymstoku. Proponujemy naukę w kategorii A, A1, A2, AM, B1, B, B+E, C, C+E, D. Do Waszej dyspozycji oddajemy kadrę świetnie wyszkolonych instruktorów. Część z nich posiada biegłą znajomość języka angielskiego. Dzięki temu nauka jazdy dla obcokrajowców w naszej szkole może odbywać się bez konieczności korzystania z pomocy tłumacza.

Kursy podzielone są na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Na jazdę i teorię przeznaczone jest po 30 godzin. Zajęcia teoretyczne trwają po 45 minut, praktyczne 60 minut. Warunkiem rozpoczęcia kursu są badania lekarskie. Zawsze przed rozpoczęciem kursu organizujemy spotkanie, na którym kursanci sami wybierają dni tygodnia i godziny, w których odbywają się zajęcia. Jeżeli komuś terminy zajęć wybrane przez grupę nie pasują, może umówić się indywidualnie.

Kursy prawa jazdy kat. B1, B, B+E

Kursy prawa jazdy kategorii B1, B organizowane w szkole jazdy FASTCAR z Białegostoku, kompleksowo przygotowują adeptów kierownicy do bycia aktywnymi i świadomymi uczestnikami ruchu drogowego. Nasi instruktorzy posiadają ogromne doświadczenie w szkoleniu kierowców i odznaczają się wysoką kultura osobistą. Dzięki temu oraz elastycznemu podejściu do swoich podopiecznych, są w stanie dostosować tempo i sposób nauki jazdy do wieku, płci i charakteru każdego kursanta.

Kurs prawa jazdy kategorii B i B1 to 30 godzin zajęć teoretycznych podczas których poznasz zasady ruchu i poruszania się po drogach, a także nauczysz się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Po ukończeniu teorii przyjdzie czas na zajęcia praktyczne – 30 godzin nauki na placu manewrowym oraz w normalnym ruchu ulicznym.

W trakcie nauki jazdy wykorzystujemy samochody Toyota Yaris – takie same, jakimi dysponuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Po zakończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego. Po jego zdaniu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Podczas całego szkolenia, a także po jego zakończeniu zapewniamy pełne wsparcie również za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail.

Organizujemy szkolenia:

 • Kategoria B1 Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii B wynosi 16 lat. Kurs prawa jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat, a egzamin państwowy można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.
 • Kategoria B Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii B wynosi 18 lat. Kurs prawa jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat, a egzamin państwowy można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku. Naszym kursantom umożliwiamy zdawanie egzaminu państwowego samochodem ( odpowiednio przygotowanym ) na którym odbywało się szkolenie.
 • Kategoria B+E
  (15h praktyki) – cena: 800 zł

zapisz się na szkolenie
zobacz cennik kat. B

Prawo jazdy kategorii B w dzisiejszych czasach stało się praktycznie standardem. Posiadanie uprawnień na kierowanie pojazdem znacznie ułatwia życie codzienne i pomaga w znalezieniu pracy.

Kursy na prawo jazdy kat. C, C+E, D

OSK FASTCAR Białystok to placówka posiadająca pełny zakres kategorii prawa jazdy, w tym kat. C, C+E, D. W naszym ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani instruktorzy będący czynnymi kierowcami zawodowymi, którzy chętnie dzielą się z kursantami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Organizujemy kursy prawa jazdy:

 • Kat. C
  minimalny wiek: 21 lat
  aktualne badania lekarskie (możliwość zrobienia w trakcie wykładów)
  Czas trwania: 20h (zajęcia teoretyczne), 30h (jazda samochodem ciężarowym)
  Szkolimy na samochodach ciężarowych MAN TGA 26.440, MAN 18.272.
  Cena: 1450 zł

 • Kat. C+E
  Czas trwania: 25h praktyki
  Cena: 1300 zł

 • Kat. D
  minimalny wiek: 24 lata
  aktualne badania lekarskie (możliwość zrobienia w trakcie wykładów)
  Czas trwania: 20h (zajęcia teoretyczne), 40h (jazda autobusem) – jeśli kursant posiada kat. C – cena: 2400 zł
  20h (zajęcia teoretyczne), 60h (jazda autobusem) – jeśli kursant posiada kat. B – cena: 3300 zł
  Szkolimy na autobusie DAF SB 3000.

 • I KWALIFIKACJA WSTĘPNA
  To obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10 IX 2008r., oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10 IX 2009r.
  Cena: 4000 zł

  Czas trwania: 260h teorii i 20h praktyki w tym 16h zajęć w ruchu drogowym i 4h jazd w warunkach specjalnych.

 • II KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
  Kwalifikacja wstępna przyspieszona składa się ze 140h zajęć dydaktycznych (130h teorii i 10h praktyki – na część praktyczną składa się 8h jazdy w ruchu miejskim i 2h jazdy w warunkach specjalnych lub 1h jazdy na symulatorze)
  Cena: 1800 zł

 • III SZKOLENIE OKRESOWE
  To obowiązkowe szkolenie dla wszystkich kierowców kat.C i kat.D wykonujących przewóz drogowy.
  Czas trwania: 35h teorii, możliwość szkolenia e-learningowego.
  Cena: 300 zł

zapisz się na szkolenie

Kursy na prawo jazdy kat. A1, A2, AM, A

OSK FASTCAR Białystok specjalizuje się w jeździe jednośladami. Posiadamy motocykle w identycznej opcji jakie znajdują się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Instruktorzy uczący jeździć jednośladami w naszym ośrodku to życiowi pasjonaci „dwóch kółek”.

Organizujemy kursy prawa jazdy:

 • Kategoria AM – od 14 lat

 • Kat. A1 – od 16 lat

 • Kategoria A2 – od 18 lat
 • Kat. A – od 24 lat lub 2 lata od daty otrzymania prawa jazdy kat. A2
  *na kurs można uczęszczać 3 miesiące przed ukończeniem minimalnego wieku

zapisz się na szkolenie
zobacz cennik kat. A

Instruktorzy  OSK FASTCAR nauczą Cię:

 • techniki impulsywnego kierowania motocyklem,
 • przeciwskrętu,
 • techniki omijania przeszkód,
 • techniki pokonywania torowisk i studzienek,
 • bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

W 2013 roku pojawiły się nowe zadania egzaminacyjne na placu manewrowym. Egzamin państwowy kat. A przeprowadzany jest na nowych motocyklach o poj. 650 cm3. Trasy egzaminacyjne nie są już ustalone – aby dobrze wyszkolić kursanta potrzebna jest nie tylko infrastruktura, ale również kadra instruktorów posiadająca odpowiednie umiejętności. Szkolenie praktyczne prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, którzy na motocyklu jeżdżą już kilkanaście lat.

Posiadamy WŁASNY PLAC MANEWROWY przystosowany do wykonania WSZYSTKICH ZADAŃ  egzaminacyjnych. Szkolenie prowadzone jest na motocyklach takich jak na egzaminie państwowym.

Profil kandydata na kierowcę

Jedną ze zmian wprowadzonych 19 stycznia 2013 roku jest wprowadzenie Profilu Kandydata na Kierowcę – w skrócie PKK. PKK (karta formatu A4 z 20 cyfrowym numerem) należy przedstawić w ośrodku szkolenia kierowców najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kursu!

Aby uzyskać PKK należy skompletować niezbędne dokumenty:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców),
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • zgodę rodzica/opiekuna (jeżeli osoba nie ma 18 lat),
 • dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w organie wydającym prawa jazdy (Dla osób zameldowanych w Białymstoku jest to Departament Obsługi Mieszkańców ul. Branickiego 3/5 (wydział komunikacji), a osoby z okolic w Starostwie Powiatowym ul. Borsucza 2 (wydział komunikacji) bądź w swoim właściwym dla miejsca zamieszkania starostwie powiatowym).

Więcej informacji o PKK można znaleźć na stronie: Karta informacyjna

Jako ośrodek zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z założeniem PKK niezależnie od miejsca zameldowania – szczegóły w biurach OSK

Symulator nauki jazdy

Podczas kursu wykorzystujemy symulator usprawniający naukę:

 • bezstresowego kierowania pojazdem,
 • podejmowania decyzji podczas jazdy,
 • zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
 • prowadzenia pojazdu w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (mgła, noc),
 • ćwiczenia jazdy różnymi pojazdami (samochód osobowy z manualną lub automatyczną skrzynią biegów, samochód osobowy z przyczepą oraz ciągnik siodłowy z naczepą).

Jak odbywa się szkolenie?