FAST CAR

poznaj nas bliżej

Nasza szkoła jazdy już od wielu lat specjalizuje się w organizowaniu kursów prawa jazdy w Białymstoku. Proponujemy naukę w kategorii A,AM,A1,A2,C,C+CE,B+E,D . Do Waszej dyspozycji oddajemy kadrę świetnie wyszkolonych instruktorów. Część z nich posiada biegłą znajomość języka angielskiego. Dzięki temu nauka jazdy dla obcokrajowców w naszej szkole może odbywać się bez konieczności korzystania z pomocy tłumacza.

Kursy podzielone są na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Na jazdę i teorię przeznaczone jest po 30 godzin. Zajęcia teoretyczne trwają po 45 minut, praktyczne 60 minut. Warunkiem rozpoczęcia kursu są badania lekarskie. Zawsze przed rozpoczęciem kursu organi-zujemy spotkanie, na którym kursanci sami wybierają dni tygodnia i godziny, w których odbywają się zajęcia. Jeżeli komuś terminy zajęć wybrane przez grupę nie pasują, może umówić się indywidualnie.

Kursy prawa jazdy
kat. B, B+E

Kursy prawa jazdy kategorii B1, B organizowane w szkole jazdy FASTCAR z Białegostoku, kompleksowo przygotowują adeptów kierownicy do bycia aktywnymi i świadomymi uczestnikami ruchu drogowego. Nasi instruktorzy posiadają ogromne doświadczenie w szkoleniu kierowców i odznaczają się wysoką kultura osobistą. Dzięki temu oraz elastycznemu podejściu do swoich podopiecznych, są w stanie do-stosować tempo i sposób nauki jazdy do wieku, płci i charakteru każdego kursanta.

Kurs prawa jazdy kategorii B i B1 to 30 godzin zajęć teoretycznych podczas których poznasz zasady ru-chu i poruszania się po drogach, a także nauczysz się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Po ukończeniu teorii przyjdzie czas na zajęcia praktyczne – 30 godzin nauki na placu manewrowym oraz w normalnym ruchu ulicznym.

W trakcie nauki jazdy wykorzystujemy samochody Toyota Yaris  oraz  Kia Rio, – takie same, jakimi dysponuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Po zakończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego. Po jego zdaniu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Podczas całego szkolenia, a także po jego zakończeniu zapewniamy pełne wsparcie również za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail.

Organizujemy szkolenia

Kursy na prawo jazdy
kat. C, C+E, D

OSK FASTCAR Białystok to placówka posiadająca pełny zakres kategorii prawa jazdy, w tym kat. C, C+E, D. W naszym ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani instruktorzy będący czynnymi kierowcami zawodowymi, którzy chętnie dzielą się z kursantami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Po zakończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego. Po jego zdaniu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Podczas całego szkolenia, a także po jego zakończeniu zapewniamy pełne wsparcie również za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail.

Organizujemy szkolenia

Kursy motocyklowe A,A2,A1,AM

OSK FASTCAR Białystok specjalizuje się w jeździe jednośladami. Posiadamy motocykle w identycznej opcji jakie znajdują się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Instruktorzy uczący jeździć jedno-śladami w naszym ośrodku to życiowi pasjonaci „dwóch kółek”.

Organizujemy szkolenia

Symulator

nauki jazdy

PROFIL

Profil kandydata na kierowcę

Jedną ze zmian wprowadzonych 19 stycznia 2013 roku jest wprowadzenie Profilu Kandydata na Kierowcę – w skrócie PKK. PKK (karta formatu A4 z 20 cyfrowym numerem) należy przedstawić w ośrodku szkolenia kierowców najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kursu!

Aby uzyskać PKK należy skompletować niezbędne dokumenty:

Instruktorzy OSK FASTCAR nauczą Cię

W 2013 roku pojawiły się nowe zadania egzaminacyjne na placu manewrowym. Egzamin państwowy kat. A przeprowadzany jest na nowych motocyklach o poj. 650 cm3. Trasy egzaminacyjne nie są już ustalone – aby dobrze wyszkolić kursanta potrzebna jest nie tylko infrastruktura, ale również kadra in-struktorów posiadająca odpowiednie umiejętności. Szkolenie praktyczne prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, którzy na motocyklu jeżdżą już kilkanaście lat.

Posiadamy WŁASNY PLAC MANEWROWY przystosowany do wykonania WSZYSTKICH ZADAŃ egza-minacyjnych. Szkolenie prowadzone jest na motocyklach takich jak na egzaminie państwowym.

Jak odbywa się szkolenie?

Pierwsze spotkanie

Spotkanie organizacyjne, na którym grupa ustala dni i godziny zajęć teoretycznych, wypełnia wnioski i zapoznaje się z regulaminem szkolenia.

Zajęcia teoretyczne

Odbywają się najczęściej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, wyjątkiem są kursy wakacyjny i feryjny tzw. przyspieszone, tam zajęcia odbywają się codziennie. Ostatnie zajęcia teoretyczne są zajęciami podsumowującymi oraz omawiane są poszczególne kroki jakie trzeba podjąć w celu umówienia się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Minimalna liczba godzin teoretycznych wynosi 30.

Zajęcia praktyczne

Pierwszym krokiem jest przydzielenie osobie szkolącej instruktora prowadzącego. Zajęcia praktyczne nadzorowane są i prowadzone przez instruktora prowadzącego, a także przez innych instruktorów. Oso-ba szkolona umawia godziny jazd indywidualnie z instruktorem lub w biurze ośrodka. Minimalna liczba godzin zajęć praktycznych wynosi 30.

Zakończenie

Całe szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym jak i praktycznym.

Szkolenie teorytyczne

obejmuje materiał z zakresu

Scroll to Top